Шаблон шапки сайта 59 серозел

 Расписание факультативных занятий на 2018/2019 учебного года

 

        

 Расписание факультативных занятий на II полугодие 2018/2019 учебного года

 

Фамилия учителя
Курьянова Е.Е.
Кухаренко Н.Н.
Буланова Т.П.
Влазнюк Е.С.
Бочан Т.И.
Дорох С.Я.
Молочко Л.Г.
Титкова И.А.
Мотькина Н.А.
Макеева В.К.
Евсикова Н.Ф.
Стученкова А.С.
Якименко М.А.
Янучок Г.Н.
Кабаева Е.Н.
Володина Е.Л.
Крупская О.Л.
Курбан М.А.
Быкова Е.Ю.
Новикова Л.А.
Митрахович О.И.
Мурашова С.В.
Коваленко И.В.
Евсеенко А.Е.
предмет
русск.яз.
русск.яз.
русск.яз.
бел. яз
матем.
матем.
матем.
англ.яз.
англ.яз.
англ.яз
англ.яз.
англ.яз.
англ.яз.
физика
химия
биолог.
химия
биолог.
ФКиЗ
ФКиЗ
геогр.
история
история
ОБЖ
понедельник
 
11А кл-15.05
 
 
 
 
9Б кл-14.00
 
5А кл-13.05
 
 
 
 
 
 
 
10Б кл -14.00 10Б кл -15.05
 
 
 
 
 
 
8А кл-14.00
вторник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6В кл-18.00
 
 
9Б кл-14.00
 
 
 
 
 
 
 
10А кл-8.00
9А кл-14.00
среда
11Б кл-8.00
 
 
11Б кл – 8.00
11А кл–14.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9А кл-14.00 9В кл-15.05
 
 
 
 
 
9В кл-14.00
четверг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9В кл- 14.00
 
 
 
 
 
7С кл- 16.05
 
 
 
 
кл-14.00
пятница
 
 
 
 
 
10А кл- 15.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10Б кл - 14.00
 
 
 
6С кл- 10.00
9А кл- 14.00
 
 
кл- 14.00
суббота
 
 
9 Б кл-8.00 9 В кл-9.00
 
 
11Б кл– 8.45
 
10А кл - 8.00 11Б кл - 9.30
 
10А кл -9.00
11А кл - 12.00
 
 
10А кл – 8.00 11Б кл – 10.00
11А кл - 8.00 11А кл - 8.50
11А кл – 8.00 11А кл – 8.50
 
 
 
 
9А кл-12.50
11А кл-10.00 11А кл-10.50
 
 

image50zubr

 

president rus sm ban gomel sm full
logo 5637 1395905230 ban cenadm goiro sm full